PROGRAM

Programmet er med atterhald om endringar.

xx.xx // Informasjon kjem…

 

19.00 // Informasjon kjem…

20.00 // Informasjon kjem…

21.00 // Informasjon kjem…

22.15 // Informasjon kjem…

MERK: Tidene er mellombelse

19.00 // Sondre Lerche

20.15 // Brut Boogaloo

21.30 // TBA

23.15 // Hjerteslag

00.30 // Gabrielle

MERK: Tidene er mellombelse.

xx.xx // Informasjon kjem // Skåri

19.00 // Thomas Dybdahl

20.15 // TBA

21.30 // Janove

23.15 // TBA

00.30 // Greni