PROGRAM

Programmet er med atterhald om endringar.

19.00 // Aunt Mary

20.15 // Kamelen

21.30 // Overrasking offentleggjerast 21. juli

22.45 // Lüt

00.15 // Gåte

 

NB! Tidene er kun førebels…

19.00 // Eva Weel Skram

20.15 // Frida Hunshammer

21.30 // Ammunition

22.45 // Dårlig Vane

00.15 // Åge Aleksandersen & Sambandet

 

NB! Tidene er kun førebels…

14:00 // Fjelljom i Blåberggruvene

 

Familiekonsert i Blåberggruvene med konseptet «Fjelljom»

Meir info kjem…