PROGRAM 2019

Programmet er med atterhald om endringar.

19.00 // TBA

20.15 // TBA

21.30 // The September When

23.00 // TBA

00.30 // TBA

 

NB! Tidene er kun førebels…

19.00 // Olav Stedje

20.15 // TBA

21.30 // Sondre Justad

23.00 // Tyyl!

00.15 // Vestlandsfanden

 

NB! Tidene er kun førebels…

14:00 // Arrangement TBA