BILLETTAR

Billettar kan kjøpast frå TicketCo. Merk at alle billettar vert scanna ved inngongen, så det er viktig at strekkoden er synleg og lesbar. Programendringar kan skje. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Kjøpte billettar vert ikkje refundert.

Det er ikkje høve til å nytte campen utan at der er løyst festivalbillett til ein eller fleire av festivaldagane. Festivalbillett må framsynast ved betaling av plass på campen.

Oppdatert 6. desember 2018

FESTIVAL

FØR 15. JULI:
Pris 1180,- inkludert avgift. Kjøp billett her!

Pris frå 15. juli: 1280,- inkludert avgift.

Pris ved inngong: 1350,- inkludert avgift.

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

FREDAG/LAURDAG
730,- inkludert avgift
Pris frå 15. juli: 780,- inkludert avgift

Pris ved inngong: 850,- inkludert avgift

Fredagspasset gir tilgjenge til Meieriparken fredag 11. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

Festivalbilletten må bytast inn i eit festivalband. Samstundes sel vi og billettar til festivalen, betaling med kort. Dette kan skje på følgjande tider:

Torsdag 8. august

Øvre Årdal, Årdalsenteret 2. etg kl 11:00-13:00

Årdalstangen, festivalinngongen kl 16:00-18:00

Fredag 9. august og laurdag 10. august:

Festivalinngongen frå kl 18:30-01:00.

// Alle billettar må bytast om til festivalband. Festivalbandet er personleg, og det er ikkje mogleg å hente festivalband på vegne av andre. Det er berre festivalpass og fredagspass som kan bytast om før festivalen startar.

DIVERSE

Det går festivalbussar i Sogn i samband med festivalen. Rutetider og prisar finn du her.

Busspass i Årdal (fri lokalbuss heile helga inkludert nattbuss) for sal via TicketCo.

Resterande bussbillettar kjøper du ved påstiging på bussen. Kort og kontant betaling.

Festivalcampen i 2019 ligg i Utladalen, på idylliske Svalheim Gard og Utladalen Camping. Festivalbuss til og frå festivalen både fredag og laurdag. Sjå www.utla.no for informasjon om prisar og fasilitetar. Festivalcampen tilbyr pakkeløysing med overnatting, festivalpass og buss inkludert.

GJESTELISTE
For deg som blir sett på gjesteliste på festivalen svarar det til eit normalt dagspass med mindre anna er særskilt avtalt. Vend deg til bandpåsettboda når du kjem til festivalen for å få utlevert festivalband der. Hugs legitimasjon!

PRESSE/AKKREDITERING/BRANSJE
For deg som er presse- eller bransjeaktør eller av annan grunn ynskjer å ha akkreditering til Målrockfestivalen vil vi gjerne vite om det i forkant. Send ein kortfatta e-post med fullt namn, dag(ar) du kjem, kva aktør du representerer, telefonnummer og e-postadresse til katrine@malrock.no. Henting av pass skjer i billettsalsboda med mindre anna er avtalt. Frist for akkrediteringssøknad er 1. august