BILLETTAR

Billettar kan kjøpast via Ticketmaster. Om du ikkje har motteke billettane i posten innan ei veke etter bestilling, ta kontakt med Ticketmaster. Kvittering på kjøp er ikkje gyldig som billett. Målrock har innført Ticketfast der du kan få billetten tilsendt på e-post og skrive ut heime eller ta med mobilen til båndpåsett. Merk at alle billettar vert scanna ved inngongen, så det er viktig at strekkoden er synleg og lesbar. Merk at alt førehandssal på ticketmaster.no avsluttast kl. 17.00 arrangementsdagen. Festivalpasset er tilgjengeleg via ticketmaster.no fram til 10. august kl. 17.00. Etter dette må billetten kjøpast ved inngong.

Det er ikkje høve til å nytte campen utan at der er løyst festivalbillett til ein eller fleire av festivaldagane.

Festivalen nyttar ikkje «helgepass», det er berre festivalpass som gjev adgang til festivalen fleire dagar.

Oppdatert den 4. august 2017

FESTIVAL

ORDINÆRT FESTIVALPASS
Pris fram til og med 10. august kl. 17:00: 1700,- inkludert avgift. Kjøp billett her.

Ved inngong til festivalen kostar billetten kr. 1800,-

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

FESTIVALPASS FOR UNGDOM
Pris 990,- inkludert avgift. Kjøp billett her.

Ikkje tilgjengeleg.

Prisen gjeld heilt fram til 10. august 2017.
Denne billetten lyt førehandskjøpast, og er berre tilgjenge for ungdom inntil 19 år (fødd 1998 og seinare).

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

ONSDAG

Billettar til «Ludvig i ord & tonar» kjøper du via Årdal Kommune sitt billettsystem for kino/kulturbillettar, klikk her. Pris kr. 275,-

TORSDAG
680,- inkl. avgift fram til og med 10. august kl. 17:00. Kjøp billett her.
Prisauke 10. august (ved inngong) til kr 750,-.

Torsdagspasset gir tilgjenge til Meieriparken torsdag 10. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

FREDAG
885,- inkl. avgift fram til og med 11. august kl 17:00. Kjøp billett her.
Prisauke 11. august (ved inngong) til kr. 950,-.

Fredagspasset gir tilgjenge til Meieriparken fredag 11. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

LAURDAG
985,- inkl. avgift fram til og med 12. august kl. 11:00. Kjøp billett her.
Prisauke 12. august til kr. 1050,-.

Laurdagspasset gir tilgjenge til Meieriparken og Under Skåri laurdag 12. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

Under Skåri-arrangementet er gratis for deg med festivalpass og for alle under 16 år. For alle andre kostar arrangementet kr. 200,-. Billettar kjøper du ved inngong.

// Alle billettar må bytast om til festivalband, og kan innløysast slik:

Onsdag 9.8, Øvre Årdal, kulturhuset frå kl. 17:00-21:00.

Torsdag 10.8, Årdalstangen, i telt ved inngongen frå kl. 11:00-13:00.

Elles kan billettane bytast om ved inngong alle dagar, portane til Meieriparken opnar kl. 18.30 torsdag-laurdag.

FRILUFT

Padleturen kostar kr. 800,- + avgift. Kjøp billett her.

Merk at du må registrere deltakar når du kjøper billett.

Dersom det vert endringar i kven som skal delta på ein kjøpt billett, sender du ein e-post til katrine@malrock.no.

Toppturen til Lauvnostind kostar kr. 210,- + avgift. Kjøp billett her.

Merk at du må registrere deltakar når du kjøper billett.

Dersom det vert endringar i kven som skal delta på ein kjøpt billett, sender du ein e-post til katrine@malrock.no.

Topptur til Uranostind kostar kr. 1000,- + avgift. Kjøp billett her.

Merk at du må registrere deltakar når du kjøper billett.

Dersom det vert endringar i kven som skal delta på ein kjøpt billett, sender du ein e-post til katrine@malrock.no.

Padletur på Tyinvatnet kostar kr. 800,- + avgift. Kjøp billettar her.

Merk at du må registrere deltakar når du kjøper billett.

Dersom det vert endringar i kven som skal delta på ein kjøpt billett, sender du ein e-post til katrine@malrock.no.

DIVERSE

Det går festivalbussar frå Sogndal, Lærdal og Utladalen/Øvre Årdal til festivalen. Rutetider og prisar finn du her.

Busspass i Årdal (fri lokalbuss heile helga inkludert nattbuss): kr. 200,-, kan kjøpast i lokalt sal og ved inngong onsdag-fredag.

Resterande bussbillettar kjøper du ved påstiging på bussen. Kort og kontant betaling.

// 2017-informasjon kjem!

Festivalcampen ligg eit lite steinkast frå festivalen, i Saltviki. Inngang her kostar kr. 250,- per person for heile helga. Billettar kan du førehandskjøpe frå 15. juni, eller når du kjem til festivalen. Bilar og bussar kan ikkje takast med inn på området av tryggleiksomsyn, men campingvogner tek vi inn så lenge det er plass. Meir info om festivalcampen er her.

GJESTELISTE
For deg som blir sett på gjesteliste på festivalen svarar det til eit normalt dagspass med mindre anna er særskilt avtalt. Vend deg til bandpåsettboda når du kjem til festivalen for å få utlevert festivalband der. Hugs legitimasjon!

PRESSE/AKKREDITERING/BRANSJE
For deg som er presse- eller bransjeaktør eller av annan grunn ynskjer å ha akkreditering til Målrockfestivalen vil vi gjerne vite om det i forkant. Send ein kortfatta e-post med fullt namn, dag(ar) du kjem, kva aktør du representerer, telefonnummer og e-postadresse til katrine@malrock.no. Henting av pass skjer i billettsalsboda med mindre anna er avtalt. Frist for akkrediteringssøknad er 6. august.