Kjøp billettar her!


Billettar kan kjøpast frå TicketCo. Ver vennleg og les nøye informasjonen under før du kjøper billett!

Festivalen vert arrangert ihht gjeldande smittevernreglar, og planlagt i tett samarbeid med kommuneoverlege og Årdal kommune. Alle skal føle seg trygge på Målrock! Noverande reglement gjer at festivalområdet er delt i 2 kohortar («FJORD» og «FJELL»), så det er viktig at du kjøper billett i samme kohort som dei du ynskjer å vere på festival med. Med omsyn til registrering og krav til smittevern vert det ikkje lagt ut dagsbilletter – berre festivalpass.
Som ansvarlig arrangør må vi vite kven som er på Målrock. Derfor må du som billettkjøpar registrere namn, mobilnummer og e-post når du kjøper billett. Dersom du kjøper billettar til fleire enn deg sjølv, må du sjølv ha oversikt over kven du kjøpte billettar til. Du må og syte for å informere dei du kjøper billett til om desse vilkåra.

Merk at alle billettar vert scanna ved inngongen, så det er viktig at strekkoden er synleg og lesbar. Programendringar kan skje. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Kjøpte billettar vert ikkje refundert så lenge festivalen vert gjennomførd som planlagt. For deg som kjøpte festivalbillett i 2020 vil du få tilsendt ny billett gyldig for 2021.

Oppdatert 19. juni 2021

BUSS: Det går festivalbuss til og frå Øvre Årdal/Svalheim. Bussbillett kjøper du her: https://malrock.ticketco.events/no/nb/e/maalrock_2021 Det vil vere separate bussar til kvar kohort – du må sjølv ta ansvar for å ta bussen tilknytt din kohort. Festivalbussen går frå Svalheim 18:30 begge kveldar og 18:40 frå Farnes. Retur frå Årdalstangen frå 00:15 – bussane køyrer fleire turar om nødvendig.

AKKREDITERING: Vi har svært avgrensa tal billettar tilgjengelege til årets festivalpass, og vil vere restriktive med å innvilge søknadar om akkreditering. Vi ynskjer å ha flest mogleg plassar tilgjengelege til publikum.