BILLETTAR

Billettar kan kjøpast via Ticketmaster. Kvittering på kjøp er ikkje gyldig som billett. Merk at alle billettar vert scanna ved inngongen, så det er viktig at strekkoden er synleg og lesbar. Ein strekkode gjev berre adgang til ein person. Merk at alt førehandssal på ticketmaster.no avsluttast kl. 17.00 arrangementsdagen. Festivalpasset er tilgjengeleg via ticketmaster.no fram til 2. august kl. 17.00. Etter dette må billetten kjøpast ved inngong. Kjøpte billettar vert i utgangspunktet ikkje refundert.

Det er ikkje høve til å nytte campen utan at der er løyst festivalbillett til ein eller fleire av festivaldagane.

Oppdatert den 10. november 2017.

FESTIVAL

ORDINÆRT FESTIVALPASS
Kjøp billett her. Pris 1295,- inkl.avgift.

Ved inngong til festivalen er billetten dyrare.

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

FESTIVALPASS FOR UNGDOM
Pris 990,- inkludert avgift. Kjøp billett her.

Denne billetten lyt førehandskjøpast, og er berre tilgjenge for ungdom inntil 19 år (fødd 1999 og seinare).

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

ONSDAG 27. DESEMBER – Ekstraframsyning «Ludvig i ord & tonar»

Billettar til «Ludvig i ord & tonar» kjøper du via Årdal Kommune sitt billettsystem for kino/kulturbillettar, klikk her. Pris kr. 275,-

FREDAG
845,- inkl. avgift fram til og med 3. august kl. 17.00. Billettane vert lagt ut for sal seinare.
Prisauke 3. august (ved innong).

Fredagspasset gir tilgjenge til Meieriparken fredag 3. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

LAURDAG
845,- inkl. avgift fram til og med 4. august kl. 17.00. Billettane vert lagt ut for sal seinare.
Prisauke 4. august (ved inngong).

Laurdagspasset gir tilgjenge til Meieriparken laurdag 4. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

// Alle billettar må bytast om til festivalband, og tider for dette vert offentleggjort nærare festivalen.

FRILUFT

Turprogrammet for 2018 er under arbeid

DIVERSE

Det går festivalbussar i Sogn i samband med festivalen. Rutetider og prisar finn du her.

Busspass i Årdal (fri lokalbuss heile helga inkludert nattbuss): Kjem for sal seinare.

Resterande bussbillettar kjøper du ved påstiging på bussen. Kort og kontant betaling.

// 2018-informasjon kjem! Under er informasjon frå 2017.

Festivalcampen ligg eit lite steinkast frå festivalen, i Saltviki. Inngang her kostar kr. 250,- per person for heile helga. Billettar kan du førehandskjøpe frå 15. juni, eller når du kjem til festivalen. Bilar og bussar kan ikkje takast med inn på området av tryggleiksomsyn, men campingvogner tek vi inn så lenge det er plass. Meir info om festivalcampen er her.

GJESTELISTE
For deg som blir sett på gjesteliste på festivalen svarar det til eit normalt dagspass med mindre anna er særskilt avtalt. Vend deg til bandpåsettboda når du kjem til festivalen for å få utlevert festivalband der. Hugs legitimasjon!

PRESSE/AKKREDITERING/BRANSJE
For deg som er presse- eller bransjeaktør eller av annan grunn ynskjer å ha akkreditering til Målrockfestivalen vil vi gjerne vite om det i forkant. Send ein kortfatta e-post med fullt namn, dag(ar) du kjem, kva aktør du representerer, telefonnummer og e-postadresse til katrine@malrock.no. Henting av pass skjer i billettsalsboda med mindre anna er avtalt. Frist for akkrediteringssøknad er 1. august