BILLETTAR

Billettar kan kjøpast via Ticketmaster. Kvittering på kjøp er ikkje gyldig som billett. Merk at alle billettar vert scanna ved inngongen, så det er viktig at strekkoden er synleg og lesbar. Ein strekkode gjev berre adgang til ein person. Merk at alt førehandssal på ticketmaster.no avsluttast kl. 17.00 arrangementsdagen. Festivalpasset er tilgjengeleg via ticketmaster.no fram til 2. august kl. 17.00. Etter dette må billetten kjøpast ved inngong. Kjøpte billettar vert i utgangspunktet ikkje refundert.

Det er ikkje høve til å nytte campen utan at der er løyst festivalbillett til ein eller fleire av festivaldagane. Festivalbillett må framsynast ved betaling av plass på campen.

Oppdatert den 6. juli 2018.

FESTIVAL

ORDINÆRT FESTIVALPASS
Kjøp billett her. Pris 1395,- inkl.avgift. Prisen aukar i døra ved inngong fredag 3. august.

Ved inngong til festivalen er billetten dyrare.

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

FESTIVALPASS FOR UNGDOM
Pris 990,- inkludert avgift. Kjøp billett her.

Denne billetten lyt førehandskjøpast innan 3. august kl 16:59, og er berre tilgjenge for ungdom inntil 19 år (fødd 1999 og seinare).

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

FREDAG
930,- inkl. avgift. Billettar kjøper du her.
Prisauke 3. august (ved inngong).

Fredagspasset gir tilgjenge til Meieriparken fredag 3. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

LAURDAG
930,- inkl. avgift. Billettar kjøper du her.
Prisauke 4. august (ved inngong).

Laurdagspasset gir tilgjenge til Meieriparken laurdag 4. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

// Alle billettar må bytast om til festivalband. Festivalbandet er personleg, og det er ikkje mogleg å hente festivalband på vegne av andre. Det er berre festivalpass og fredagspass som kan bytast om før festivalen startar.

Ombyte av festivalbillett til festivalband skjer i Øvre Årdal torsdag 2. august frå kl. 15.00-17.00, og på Årdalstangen fredag 3. august frå kl 16.00-01.45 (festivalinngangen). Tider kan bli endra.

FRILUFT

Fredag 3. og laurdag 4. august byr vi i samarbeid med Bulder & Brak på grunnkurs hav. Her får du grunnleggjande kjennskap og trening i kajakkpadling og kunnskap nok til at du sjølv kan reise ut på tur med kajakk.

Info: Du blir introdusert til kajakken og utstyret. Etter fullført kurs klarar du å manøvrera kajakken, du kan bruka padleåra effektivt og kjenner til dei ulike redningsteknikkane for kameratredning og sjølvberging. Varigheit: 16 timar over 2 dagar. Kurset kvalifiserer deg til våttkort frå Norsk Padleforbund.

PRIS: Kr 2950,- pr person. Påmelding direkte til Bulder & Brak, sjekk og Facebook-event.

Du er hermed invitert til å bli med på årets topptur i samband med Målrock. Turen går til Store Soleiebotntind, som kan by på ei episk utsikt inn i hjarta av Hurrungane. Pris: kr 400,- per person. Oppmøte på torget i Øvre Årdal kl 10, der me samlar oss i færre bilar og køyrer oppover Tindevegen til Tverrelvi. Helt om dagen, helt om natta – det er slik det skal vera på festival.

Turen er i regi Bulder & Brak, påmelding direkte dit. Meir info på Facebook-eventet.

Det er nokre få tilgjengelege plassar til guida padletur laurdag 4. august som går saman med deltakarane på grunnkurset. Me padlar frå Vikadalen eller Seimsdalen til Indre Ofredal – ei perle ved Årdalsfjorden. Oppmøte etter avtale kl. 10.00.

 

Deltakaravgift kr. 800,- per person, totalt 6 plassar. Har du eige utstyr og våttkort er du hjarteleg velkomen til å bli med på den guida turen til redusert pris kr 400,- per person.

 

Påmelding skjer direkte til Bulder & Brak, som er samarbeidspartner for turen.

Festivalområdet til Målrock ligg der Sognefjorden går på land. Laurdag 4. august kan du få oppleve den fantastiske Sognefjorden i Årdal med RiB-båt med utgangspunkt frå den nye gjestebåthamna i Meierihopen. Turen tek ca 1 time.

Kl 13:00 (24 stk/2 båtar) og kl 14:30 (24 stk/2 båtar).

Deltakaravgift kr. 650,- per person. Påmelding/førehandsbestilling til mobil 979 77 609 eller på e-post til sofie@andersenas.no, ellers kan ein møte opp i Meierhopen Gjestehamn og håpe på ledig plass.

DIVERSE

Det går festivalbussar i Sogn i samband med festivalen. Rutetider og prisar finn du her.

Busspass i Årdal (fri lokalbuss heile helga inkludert nattbuss) for sal via Ticketmaster, kr 220,-

Resterande bussbillettar kjøper du ved påstiging på bussen. Kort og kontant betaling.

Festivalcampen ligg eit lite steinkast frå festivalen, i Saltviki. Inngang her kostar kr. 250,- per person for heile helga. Billett kjøper du ved ankomst. Bilar og bussar kan ikkje takast med inn på området av tryggleiksomsyn, men campingvogner tek vi inn så lenge det er plass. Meir info om festivalcampen er her.

GJESTELISTE
For deg som blir sett på gjesteliste på festivalen svarar det til eit normalt dagspass med mindre anna er særskilt avtalt. Vend deg til bandpåsettboda når du kjem til festivalen for å få utlevert festivalband der. Hugs legitimasjon!

PRESSE/AKKREDITERING/BRANSJE
For deg som er presse- eller bransjeaktør eller av annan grunn ynskjer å ha akkreditering til Målrockfestivalen vil vi gjerne vite om det i forkant. Send ein kortfatta e-post med fullt namn, dag(ar) du kjem, kva aktør du representerer, telefonnummer og e-postadresse til katrine@malrock.no. Henting av pass skjer i billettsalsboda med mindre anna er avtalt. Frist for akkrediteringssøknad er 25. juli.