BILLETTAR

Billettar kan kjøpast frå TicketCo. Merk at alle billettar vert scanna ved inngongen, så det er viktig at strekkoden er synleg og lesbar. Programendringar kan skje. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Kjøpte billettar vert ikkje refundert.

Oppdatert 19. juni 2021


[/vc_row]

FESTIVAL

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

KJØP FESTIVALPASS HER: https://malrock.ticketco.events/no/nb/e/maalrock_2020

Eit begrensa antall billettar vil bli solgt for «Kickoff-pris».

Kickoff-pris kr. 990,- eks. avgift (totalt kr. 1 030,-)
Normalpris kr. 1 140,- eks. avgift (totalt kr. 1 180,-)

 Dagspass kjem. Foreløpig er det kun opna for kjøp av festivalpass.

Festivalbilletten må bytast inn i eit festivalband. Samstundes sel vi og billettar til festivalen, betaling med kort. Dette kan skje på følgjande tider:

MEIR INFO KJEM!

Torsdag 6. august

Årdalstangen, festivalinngongen kl 16:00-18:00

Fredag 7. august og laurdag 8. august:

Festivalinngongen frå kl 18:30-01:00.

// Alle billettar må bytast om til festivalband. Festivalbandet er personleg, og det er ikkje mogleg å hente festivalband på vegne av andre. Det er berre festivalpass og fredagspass som kan bytast om før festivalen startar.

DIVERSE

Det går festivalbussar i Sogn i samband med festivalen. Rutetider og prisar finn du her.

Busspass i Årdal (fri lokalbuss heile helga inkludert nattbuss) for sal via TicketCo.

Resterande bussbillettar kjøper du ved påstiging på bussen. Kort og kontant betaling.

GJESTELISTE
For deg som blir sett på gjesteliste på festivalen svarar det til eit normalt dagspass med mindre anna er særskilt avtalt. Vend deg til bandpåsettboda når du kjem til festivalen for å få utlevert festivalband der. Hugs legitimasjon!

PRESSE/AKKREDITERING/BRANSJE
For deg som er presse- eller bransjeaktør eller av annan grunn ynskjer å ha akkreditering til Målrockfestivalen vil vi gjerne vite om det i forkant. Send ein kortfatta e-post med fullt namn, dag(ar) du kjem, kva aktør du representerer, telefonnummer og e-postadresse til katrine@malrock.no. Henting av pass skjer i billettsalsboda med mindre anna er avtalt. Frist for akkrediteringssøknad er 1. august