BILLETTAR

Billettar kan kjøpast via Ticketmaster, Narvesen eller 7-11. Om du ikkje har motteke billettane i posten innan ei veke etter bestilling, ta kontakt med Ticketmaster. Kvittering på kjøp er ikkje gyldig som billett. Målrock har innført Ticketfast der du kan få billetten tilsendt på e-post og skrive ut heime eller ta med mobilen til båndpåsett.

Det er ikkje høve til å nytte campen utan at der er løyst festivalbillett til ein eller fleire av festivaldagane.

Festivalen nyttar ikkje «helgepass», det er berre festivalpass som gjev adgang til festivalen fleire dagar.

Prisar inkludert billettavgift.

Oppdatert den 9. desember 2016.

FESTIVAL

ORDINÆRT FESTIVALPASS
Pris fram til 1. januar 2017: 1295,- inkludert avgift.

Frå og med 1.1.2017 aukar festivalpasset i pris til kr. 1450,- + avgift.

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

FESTIVALPASS FOR UNGDOM
Pris 995,- inkludert avgift.

Prisen gjeld heilt fram til 8. august 2017.
Denne billetten lyt førehandskjøpast, og er berre tilgjenge for ungdom inntil 19 år (fødd seinast 1998).

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

//Dagsbillettar 2017 vert lagt ut for sal våren 2017.

TORSDAG
Pris og informasjon kjem..
Prisauke 15. juli.

Torsdagspasset gir tilgjenge til Meieriparken torsdag 10. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

FREDAG
Pris og informasjon kjem..
Prisauke 15. juli

Fredagspasset gir tilgjenge til Meieriparken fredag 11. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

LAURDAG
Pris og informasjon kjem..
Prisauke 15. juli

Laurdagspasset gir tilgjenge til Meieriparken laurdag 12. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

Meir informasjon kjem seinare..

// Informasjonen under er frå 2016. Oppdatert informasjon kjem nærare festivalen i 2017.

 

Alle billettar må bytast om til festivalband, og kan innløysast slik:

Mandag 8.8, Årdalsenteret frå kl. 15.00-17.00

Tysdag 9.8, Meierigata 1 frå kl. 10.00-13.00 og 15.00-17.30

Onsdag 10.8, ved inngong frå kl. 15.00-19.00

Elles kan billettane bytast om ved inngong alle dagar.

FRILUFT

Informasjon for 2017 kjem…

Turinformasjon 2017 kjem…

DIVERSE

// 2017-informasjon kjem!

Det går festivalbussar frå Sogndal, Lærdal og Utladalen/Øvre Årdal til festivalen. Rutetider og prisar finn du her. Billettar til enkelte bussar kan førehandskjøpast:

Busspass i Årdal (fri lokalbuss heile helga inkludert nattbuss)

Resterande bussbillettar kjøper du ved påstiging på bussen. Kort og kontant betaling.

// 2017-informasjon kjem!

Festivalcampen ligg eit lite steinkast frå festivalen, i Saltviki. Inngang her kostar kr. 250,- per person for heile helga. Billettar kan du førehandskjøpe her, eller når du kjem til festivalen. Bilar og bussar kan ikkje takast med inn på området av tryggleiksomsyn, men campingvogner tek vi inn så lenge det er plass. Meir info om festivalcampen er her.

GJESTELISTE
For deg som blir sett på gjesteliste på festivalen svarar det til eit normalt dagspass med mindre anna er særskilt avtalt. Vend deg til bandpåsettboda når du kjem til festivalen for å få utlevert festivalband der. Hugs legitimasjon!

PRESSE/AKKREDITERING/BRANSJE
For deg som er presse- eller bransjeaktør eller av annan grunn ynskjer å ha akkreditering til Målrockfestivalen vil vi gjerne vite om det i forkant. Send ein kortfatta e-post med fullt namn, dag(ar) du kjem, kva aktør du representerer, telefonnummer og e-postadresse til katrine@malrock.no. Henting av pass skjer i billettsalsboda med mindre anna er avtalt.