BILLETTAR

Billettar kan kjøpast via Ticketmaster. Om du ikkje har motteke billettane i posten innan ei veke etter bestilling, ta kontakt med Ticketmaster. Kvittering på kjøp er ikkje gyldig som billett. Målrock har innført Ticketfast der du kan få billetten tilsendt på e-post og skrive ut heime eller ta med mobilen til båndpåsett. Merk at alle billettar vert scanna ved inngongen, så det er viktig at strekkoden er synleg og lesbar. Merk at alt førehandssal på ticketmaster.no avsluttast kl. 16.00 arrangementsdagen. Festivalpasset er tilgjengeleg via ticketmaster.no fram til 10. august kl. 16.00. Etter dette må billetten kjøpast ved inngong.

Det er ikkje høve til å nytte campen utan at der er løyst festivalbillett til ein eller fleire av festivaldagane.

Festivalen nyttar ikkje «helgepass», det er berre festivalpass som gjev adgang til festivalen fleire dagar.

Oppdatert den 6. juli 2017

FESTIVAL

ORDINÆRT FESTIVALPASS
Pris fram til og med 14. juli 2017: 1500,- inkludert avgift.

Frå og med 15.7.2017 aukar festivalpasset i pris til kr. 1650,- + avgift.

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

FESTIVALPASS FOR UNGDOM
Pris 990,- inkludert avgift.

Prisen gjeld heilt fram til 9. august 2017.
Denne billetten lyt førehandskjøpast, og er berre tilgjenge for ungdom inntil 19 år (fødd 1998 og seinare).

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

ONSDAG

Informasjon kjem.

TORSDAG
550,- + avgift fram til og med 14. juli.
Prisauke 15. juli til kr 650,- + avgift.

Torsdagspasset gir tilgjenge til Meieriparken torsdag 10. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

FREDAG
700,- + avgift fram til og med 14. juli.
Prisauke 15. juli til kr. 850,- + avgift.

Fredagspasset gir tilgjenge til Meieriparken fredag 11. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

LAURDAG
800,- + avgift fram til og med 14. juli
Prisauke 15. juli til kr. 950,- + avgift.

Laurdagspasset gir tilgjenge til Meieriparken og Under Skåri laurdag 12. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

Under Skåri-arrangementet er gratis for deg med festivalpass og for alle under 16 år. For alle andre kostar arrangementet kr. 200,-. Billettar kjøper du ved inngong.

// Alle billettar må bytast om til festivalband, og kan innløysast slik:

Onsdag 9.8, Årdal Kulturhus Øvre Årdal. Tider kjem (kveldstid).

Torsdag 10.8, Årdalstangen. Tider kjem.

Elles kan billettane bytast om ved inngong alle dagar, portane til Meieriparken opnar kl. 18.30 torsdag-laurdag, bandpåsetjing og billettsal opnar 18.15.

FRILUFT

Padleturen kostar kr. 800,- + avgift

Billettar vert lagt ut for sal 1. juni. Merk at du må registrere deltakar når du kjøper billett.

Dersom det vert endringar i kven som skal delta på ein kjøpt billett, sender du ein e-post til katrine@malrock.no.

Toppturen til Lauvnostind kostar kr. 200,- + avgift.

Billettar vert lagt ut for sal 1. juni. Merk at du må registrere deltakar når du kjøper billett.

Dersom det vert endringar i kven som skal delta på ein kjøpt billett, sender du ein e-post til katrine@malrock.no.

Topptur til Uranostind kostar kr. 1000,- + avgift.

Billettar vert lagt ut for sal 1. juni. Merk at du må registrere deltakar når du kjøper billett.

Dersom det vert endringar i kven som skal delta på ein kjøpt billett, sender du ein e-post til katrine@malrock.no.

Padletur på Tyinvatnet kostar kr. 800,- + avgift.

Billettar vert lagt ut for sal 1. juni. Merk at du må registrere deltakar når du kjøper billett.

Dersom det vert endringar i kven som skal delta på ein kjøpt billett, sender du ein e-post til katrine@malrock.no.

DIVERSE

Det går festivalbussar frå Sogndal, Lærdal og Utladalen/Øvre Årdal til festivalen. Rutetider og prisar finn du her.

Busspass i Årdal (fri lokalbuss heile helga inkludert nattbuss): kr. 200,-, vert lagt ut for sal 20. juli.

Resterande bussbillettar kjøper du ved påstiging på bussen. Kort og kontant betaling.

// 2017-informasjon kjem!

Festivalcampen ligg eit lite steinkast frå festivalen, i Saltviki. Inngang her kostar kr. 250,- per person for heile helga. Billettar kan du førehandskjøpe frå 15. juni, eller når du kjem til festivalen. Bilar og bussar kan ikkje takast med inn på området av tryggleiksomsyn, men campingvogner tek vi inn så lenge det er plass. Meir info om festivalcampen er her.

GJESTELISTE
For deg som blir sett på gjesteliste på festivalen svarar det til eit normalt dagspass med mindre anna er særskilt avtalt. Vend deg til bandpåsettboda når du kjem til festivalen for å få utlevert festivalband der. Hugs legitimasjon!

PRESSE/AKKREDITERING/BRANSJE
For deg som er presse- eller bransjeaktør eller av annan grunn ynskjer å ha akkreditering til Målrockfestivalen vil vi gjerne vite om det i forkant. Send ein kortfatta e-post med fullt namn, dag(ar) du kjem, kva aktør du representerer, telefonnummer og e-postadresse til katrine@malrock.no. Henting av pass skjer i billettsalsboda med mindre anna er avtalt. Frist for akkrediteringssøknad er 6. august.