BILLETTAR

Billettar kan kjøpast frå TicketCo. Merk at alle billettar vert scanna ved inngongen, så det er viktig at strekkoden er synleg og lesbar. Programendringar kan skje. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Kjøpte billettar vert ikkje refundert.

Det er ikkje høve til å nytte campen utan at der er løyst festivalbillett til ein eller fleire av festivaldagane. Festivalbillett må framsynast ved betaling av plass på campen.

Oppdatert 6. desember 2018

FESTIVAL

JULETILBOD
Pris 1030,- inkludert avgift. Kjøp billett her!

Ved seinare kjøp vert billetten dyrare.

Festivalpasset gir tilgjenge til Meieriparken alle dagar i forbinding med festivalen. Busspass, campingbillett og turar lyt kjøpast utanom.

FREDAG
695,- + avgift
Billettar vert lagt ut for sal seinare

Fredagspasset gir tilgjenge til Meieriparken fredag 11. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

LAURDAG
695,- + avgift

Billettar vert lagt ut for sal seinare

Laurdagspasset gir tilgjenge til Meieriparken laurdag 12. august. Alle andre tenestar og billettar lyt kjøpast utanom.

// Alle billettar må bytast om til festivalband. Festivalbandet er personleg, og det er ikkje mogleg å hente festivalband på vegne av andre. Det er berre festivalpass og fredagspass som kan bytast om før festivalen startar.

DIVERSE

Det går festivalbussar i Sogn i samband med festivalen. Rutetider og prisar finn du her.

Busspass i Årdal (fri lokalbuss heile helga inkludert nattbuss) for sal via TicketCo.

Resterande bussbillettar kjøper du ved påstiging på bussen. Kort og kontant betaling.

Festivalcampen ligg eit lite steinkast frå festivalen, i Saltviki. Inngang her kostar kr. 250,- per person for heile helga. Billett kjøper du ved ankomst. Bilar og bussar kan ikkje takast med inn på området av tryggleiksomsyn, men campingvogner tek vi inn så lenge det er plass. Meir info om festivalcampen er her.

GJESTELISTE
For deg som blir sett på gjesteliste på festivalen svarar det til eit normalt dagspass med mindre anna er særskilt avtalt. Vend deg til bandpåsettboda når du kjem til festivalen for å få utlevert festivalband der. Hugs legitimasjon!

PRESSE/AKKREDITERING/BRANSJE
For deg som er presse- eller bransjeaktør eller av annan grunn ynskjer å ha akkreditering til Målrockfestivalen vil vi gjerne vite om det i forkant. Send ein kortfatta e-post med fullt namn, dag(ar) du kjem, kva aktør du representerer, telefonnummer og e-postadresse til katrine@malrock.no. Henting av pass skjer i billettsalsboda med mindre anna er avtalt. Frist for akkrediteringssøknad er 1. august