FRILUFTSPROGRAM 2019

#FÅ19 – bli med Målrock på tur!

Målrock ligg lokalisert innerst i Sognefjorden, med Jotunheimen som næraste nabo. Store deler av Årdal er fjell og fjord, og det er uendelege moglegheiter for både korte og lange turar i nærområdet. Turprogrammet til Målrock skal spegle eit høve til å oppleve meir enn berre festivalen, og er i utgangspunktet berekna på at dei aller fleste skal kunne gjennomføre alle turane. Vi samarbeidar tett med lokale krefter om alle deler av festivalen, og turprogrammet er eit samarbeid mellom Målrock og Bulder & Brak. Dersom det organiserte turprogrammet ikkje fristar, byr Årdal og på ei rekke kortare turar ein utan problem kan ta på eiga hand.

 

Fredag 9. august:

Topptur til Store Soleiebotntind

Store Soleiebotntind gir deg makalaust flott utsyn mot dei andre tindane i Hurrungane, og er ein topp svært mange ønskjer å få med seg. Turen opp er for alle som er i normalt god kondisjon, og tek ca 5-6 timar tur/retur.

Turen går saman med Bulder & Brak Opplevingar. Oppmøte ved Tverrelvi ved Tindevegen. Påmelding til post@bulderogbrak.no eller tlf 975 22 139.

Info: www.bulderogbrak.no

Deltakaravgift kr 400,- per person

Laurdag 10. august

Guida padletur med Bulder & Brak Opplevingar

Bli med på guida padletur laurdag 10. august. Turen går anten på Årdalsfjorden eller på Årdalsvatnet, avhengig av vêr og vind. Du kan få bli med på ein halvdagstur med varigheit på ca 3 timar. Oppmøte etter avtale kl 10:00.

Deltakaravgift: kr 850,- per person

Antal plassar: 8

Info: www.bulderogbrak.no

Påmelding direkte til epost post@bulderogbrak.no eller mobil 97522139

Søndag 11. august

Årdal Turlag arrangerer felles avmarsj til Fjelljom på Brendefjell/Paradisjuvet. Meir informasjon kjem.

Alle turane er med atterhald om nok påmelde og vær. Alle turdeltakarar må vere over 18 år (eller ha skriftleg løyve frå føresette) for å bli med på tur, samt vere i tilstrekkeleg god fysisk form til å gjennomføre turen. Det vert og forventa at ein er utstyrt med klede, sko, mat, drikke og eventuelle skift som er nødvendig for å gjennomføre.  Turleiaren har høve til å avvise deltakarar som vert vurdert som ikkje skikka for turen.