FRILUFTSPROGRAM 2017

#FÅ18 – bli med Målrock på tur!

Målrock ligg lokalisert innerst i Sognefjorden, med Jotunheimen som næraste nabo. Store deler av Årdal er fjell og fjord, og det er uendelege moglegheiter for både korte og lange turar i nærområdet. Turprogrammet til Målrock skal spegle eit høve til å oppleve meir enn berre festivalen, og er i utgangspunktet berekna på at dei aller fleste skal kunne gjennomføre alle turane. Vi samarbeidar tett med lokale krefter om alle deler av festivalen, og turprogrammet er eit samarbeid mellom Målrock, Utladalen Camping og Bulder & Brak. Dersom det organiserte turprogrammet ikkje fristar, byr Årdal og på ei rekke kortare turar ein utan problem kan ta på eiga hand.

Påmelding og billettsal til turane startar våren 2018. Har du spørsmål? Kontakt oss på Facebook eller via kontakt-sidene her.

Turprogrammet for 2018 er under arbeid og blir offentleggjort våren 2018. Under er turprogrammet frå 2017.

Torsdag 10. august:

 • Padletur med Bulder & Brak i Årdal (Årdalsfjorden/Årdalsvatnet)
  • Opplev Årdal frå heilt nye sider med padletur langs fjord og vatn med stupbratte fjell på alle kantar. Bulder & Brak stiller med nødvendig utstyr, så alt du treng å ta med er mat, drikke og godt humør samt litt ekstra klede. Grunnleggjande opplæring slik at ein kan padle trykt med følgje er inkludert i prisen og vert gjennomført før ein startar turen.
  • Avreise: TBA
  • Deltakaravgift kr. 800,-, 8 plassar.
 • Topptur med Utladalen Camping til Lauvnostind (1950 moh)
  • Den enklaste av årets turar – ein relativt enkel og grei topptur med fantastisk utsikt. Avgang frå Tindevegen, før det går oppover mot Lauvnosi (1384 moh). Turen ender ved varden på Lauvnostind, der ein nærast går mellom fleire 2000-meterstoppar, og i fint vær har ein nydeleg utsikt her.
  • Avreise: TBA
  • Deltakaravgift kr. 200,-, antal plassar TBA

Fredag 11. august:

 • Padletur med Bulder & Brak på Tyinvatnet
  • Opplev Jotunheimen frå vassnivå med padletur på Tyinvatnet. Her får du høve til å padle i høgfjellet, ei sjelden moglegheit. Utsikta frå Tyinvatnet er både variert og spektakulær. Bulder & Brak stiller med nødvendig utstyr, så alt du treng å ta med er mat, drikke og godt humør samt litt ekstra klede. Grunnleggjande opplæring slik at ein kan padle trykt med følgje er inkludert i prisen og vert gjennomført før ein startar turen.
  • Avreise: TBA
  • Deltakaravgift kr. 800,-, 8 plassar.
 • Heftig topptur med Bulder & Brak til Uranostind (2157 moh)
  • Denne turen er årets heftigaste og kanskje ein av dei flottaste du kan nå. Uranostind krev brevandring, og nødvendig utstyr ordnar vi. Turen startar innover Koldedalen og etterkvart bratt opp mot Uranosbreen. Uranosbreen må kryssast, før ein etterkvart når toppen av Uranostinden, som både er bratt og luftig, men med fantastisk utsikt. Bulder & Brak står for føring til toppen.
  • Avreise: TBA
  • Deltakaravgift kr. 1000,-. Avgrensa tal plassar.

Alle turane er med atterhald om nok påmelde og vær. Ved avlyst tur på grunn av dårleg vær eller få påmelde blir billetten refundert til kjøpar. Alle turdeltakarar må vere over 18 år (eller ha skriftleg løyve frå føresette) for å bli med på tur, samt vere i tilstrekkeleg god fysisk form til å gjennomføre turen. Det vert og forventa at ein er utstyrt med klede, sko, mat, drikke og eventuelle skift som er nødvendig for å gjennomføre.  Turleiaren har høve til å avvise deltakarar som ikkje er tilstrekkeleg kledd og utstyrt for turen ein skal ut på, utan at billetten vert refundert.