Vi har ein del faste spørsmål som går igjen. Her er nokre av dei. Finn du fortsatt ikkje svar på det du lurer på, ta kontakt med oss!

 • Gjeld ledsagerbevis på festivalen?
  • Festivalen aksepterer ledsagerbevis på alle arrangement.
 • Er det aldersgrense?
  • Festivalen har ingen aldersgrense, men born under 15 år bør følgjast av føresette. Gratis inngang for born under 12 år.
 • Er det tilrettelagt for rørslehemma?
  • Alle arrangement er tilgjengelege for rørslehemma. Meieriparken har rampe for rullestolbrukarar og toalett på Klingenberg Hotel for desse. Kontakt vertane for hjelp. Målrock under Skåri har dessverre ikkje eige toalett for rullestolbrukarar.
 • Kan eg løyse billett til berre ein konsert i Meieriparken?
  • Nei, det er ikkje mogleg av praktiske omsyn