Stiftinga Målrock er ansvarleg arrangør av Målrockfestivalen i Årdal. Stiftinga blei oppretta 18. februar 2003 og har som føremål å vere arrangør av ein årleg Målrockfestival i Årdal. Stiftinga skal arbeide for å fremje pop og rock som vert framførte på dialekt, nynorsk, norsk og eventuelt andre nordiske språk.

Målrock vert leia av styret i Stiftinga, samt eit knippe andre bidragsytarar som alle arbeider frivillig. Festivalen skapar store verdiar for lokale lag og foreiningar som kjem lokalmiljøet til gode. Festivalen har ingen tilsette og eventuelt overskot av festivaldrifta vert ytt tilbake til festivalen i si heilheit.

Teknisk produsent Målrock: