// Camp Saltviki!

Få den fullstendige festivalfølelsen på festivalcamp! Festivalcampen ligg eit steinkast frå festivalen, i Saltviki.

Inngang på campen krev campband som vert utlevert ved ankomst og betaling av plass.

Festivalcampen prioriterer tilreisande festivaldeltakarar, og det må vere løyst billett til ein eller fleire av festivaldagane for å få plass. Vi oppmodar alle til å kjøpe billett på førehand.

Det er ikkje høve til å ta med bil inn på campområdet av tryggleiksomsyn. Campingvogner og -bilar er tillate etter kapasitet.

 

Andre reglar:

Det er ikkje lov med grillar i campen av tryggleiksomsyn. Fellesgrill på området.

Døgnkontinuerleg vakthald på området.

Målrock har samarbeid med Utladalen Camping, der det er nokre plassar for deg som ynskjer å sove under tak på festivalen med både hytte og gardshus som moglegheiter.

Det er og mogleg å slå opp teltet her for deg som ynskjer ein litt rolegare festivalcamp, samt plass til campingbil og -vogn.

Frå Utladalen Camping er det om lag 20 minuttar busstur til festivalområdet på Årdalstangen, og det er bussforbindelse både til og frå festivalarrangementet alle dagar.

Andre overnattingsstader i området:

Sitla Hotel & Apartments – Øvre Årdal. Festivalbuss til og frå.

Avdalen Gard – Avdalen

Vetti Gard – Vetti

Lærdal Hotel – 30 minuttar frå festivalområdet. Festivalbuss til og frå.