Det går festivalbussar til og frå Øvre Årdal/Utladalen (Myri) alle dagar under festivalen. Festivalbussane er i tillegg til ordinære rutebussar. Alle festivalbussane tek kort og kontant betaling.

Rutetider 2017:

 FESTIVALBUSS SVALHEIM-  ØVRE ÅRDAL-  ÅRDALSTANGEN
 Onsdag Torsdag  Fredag  Laurdag
 Svalheim  Etter behov  18:15/-            /20:15  18:15/-            /20:15  18:15/-            /20:15
 Farnes  22:30  18:20/18:50/20:20  18:20/18:50/20:20  18:20/18:50/20:20
Øvre Årdal skysst.  22:35  18:25/18:55/20:25  18:25/18:55/20:25  18:25/18:55/20:25
 Årdalstangen  22:50  18:45/19:10/20:40  18:45/19:10/20:40  18:45/19:10/20:40

 

 NATTBUSS ÅRDALSTANGEN- ØVRE ÅRDAL- SVALHEIM
 Onsdag  Torsdag  Fredag  Laurdag
 Årdalstangen  18:20  00:15  01:00/01:30/02:15  01:00/01:30/02:15
 Øvre Årdal skysst.  18:37  00:30  01:15/01:45/02:30  01:15/01:45/02:30
 Farnes  18:40  00:40  01:20/01:50/02:35  01:20/01:50/02:35
 Svalheim   Etter behov  00:45  Etter behov  Etter behov

Prisar festivalbuss torsdag-laurdag: Kr. 50,- per person. Gratis med busspass.

Prisar nattbuss torsdag-laurdag: Kr. 80,- per person. Gratis med busspass.

*Bussen er ordinær rutebuss med ordinære takstar. Gratis med busspass.

Alle bussane til Målrock under Skåri laudag 12. august er gratis. Vegen fram til Hjelle blir stengt for ordinær biltrafikk, og vi oppmodar sterkt om å ta buss/gå/sykle til arrangementet på grunn av sårbart vegnett og av omsyn til sikkerheita på området.

FESTIVALBUSS ÅRDALSTANGEN-SKÅRI
Laurdag
Årdalstangen 11:30/12:25
Øvre Årdal skysst. 11:45/12:40
Utladalen 11:50/12:45
Skåri/Hjelle 11:55/12:55

 

FESTIVALBUSS ØVRE ÅRDAL-SKÅRI
Laurdag
Øvre Årdal Farnes 11:40*/13:00
Utladalen 11:45*/13:05
Skåri/Hjelle 11:55*/13:15

*Buss går i skyttel frå Øvre Årdal til Skåri frå kl. 11:40 og til 13:00. Her er det berre å vente på første og beste buss. Siste avgong 13:00 frå Farnes.

Retur ved arrangementsslutt. Bussar går då til Årdalstangen og Øvre Årdal og køyrer til alle har komt seg heim.

Dette er rutetidene for 2017. Alle bussar tek både kort og kontant betaling.

BUSS: LÆRDAL – FODNES – NADDVIK – ÅRDALSTANGEN
Haldeplass Onsdag Torsdag Fredag Laurdag
Håbakken  17:30 17:30/19:05 –         /19:05 –          /19:05
Lærdal sjukehus  – 17:45/ 18:00/
Lærdal rådhuset  17:45 17:45/19:20 17:55/19:20 18:05/19:20
Fodnes  17:55 17:55/19:40 18:07/19:40 18:15/19:40
Naddvik  18:07 18:07/19:52 18:20/19:52 18:30/19:52
Årdalstangen  18:40 (Ø.Å) 18:25/20:05 18:30/20:05 18:40/20:05

*Bussen er ordinær rutebuss med ordinære takstar.

Buss med avgang 17:45 fredag og 18:00 laurdag: Eigen festivalbuss utan førehandssal av billettar. Pris frå Lærdal kr. 50,-, nattbuss kr 100,-.

 

NATTBUSS: ÅRDALSTANGEN – NADDVIK – LÆRDAL
Onsdag Torsdag Fredag Laurdag
Årdalstangen 22:30 (Ø.Å) 00:20 2:15 2:15
Naddvik 23:00 00:30 2:25 2:25
Fodnes 23:20 2:35 2:35
Lærdal sentrum 23:25 00:45 2:45 2:45

Prisar: Til Naddvik: 50,-. Til Lærdal: 100,

*Bussen er ordinær rutebuss med ordinære takstar.

Oppdatert 4.8.17, rutetider for 2017:

FESTIVALBUSS: SOGNDAL-KAUPANGER-FODNES-ÅRDALSTANGEN
Haldeplass Onsdag Torsdag Fredag Laurdag
Sogndal Skysstasjon 17:10 17:10 17:15 17:30
Kaupanger 17:25 17:25 17:25 17:45
Fodnes 17:55 17:55 17:55 18:15
Naddvik 18:07 18:07 18:07 18:25
Årdalstangen 18:40(Ø.Å) 18:20 18:20 18:40

*Bussen er ordinær rutebuss med ordinære takstar.

Alle andre ruter er eigen festivalbuss utan førehandssal av billettar. Prisar: Sogndal/Kaupanger-Årdal kr. 100,-, Naddvik-Årdalstangen kr. 50,-

NATTBUSS: ÅRDALSTANGEN-FODNES-KAUPANGER-SOGNDAL
Haldeplass Onsdag Torsdag Fredag Laurdag
Årdalstangen 22:30 (Ø.Å) 00:20 02:50 02:50
Naddvik 23:00 00:30 03:00 03:00
Fodnes 23:20 01:30 03:30 03:30
Kaupanger 23:50 01:50 04:00 04:00
Sogndal 00:05 02:00 04:15 04:15

Prisar nattbuss: Kr. 50,- til Naddvik, kr 150,- til Kaupanger og kr. 200,- til Sogndal. Bussen onsdag kveld er ordinær rutebuss med ordinære takstar. Bussen torsdag kveld går via Lærdal og tek ferja 01:30.

Buss:

Båt:

Fly:

  • Næraste flyplass er Sogndal Lufthamn Haukåsen, med direktefly frå Bergen og Oslo (Widerøe)

Ingen organisert busstransport i 2017 på bakgrunn av liten trafikk tidligare år.