Det går festivalbussar til og frå Øvre Årdal/Utladalen (Myri) alle dagar. Festivalbussane er i tillegg til ordinære rutebussar. Alle festivalbussane tek kort og kontant betaling, og festivalbussane er gratis for deg med busspass.

Rutetider 2016:

 FESTIVALBUSS UTLADALEN-  ØVRE ÅRDAL-  ÅRDALSTANGEN
 Onsdag Torsdag  Fredag  Laurdag
 Utladalen  16:00*  18:15  18:15/20:15  18:15/20:15
 Farnes  16:10*  18:20  18:20/20:20  18:20/20:20
Øvre Årdal skysst.  16:15*  18:25  18:25/20:25  18:25/20:25
 Årdalstangen  16:30*  18:45  18:45/20:45  18:45/20:45

*Skyttelbussar mellom Utladalen og Årdalstangen – går kontinuerleg frå kl. 16:00 til 17:30 med retur frå kl. 19.00. Prisar buss til og frå konserten onsdag: 80,- for vaksen og 50,-  for born. Gratis med busspass.

 NATTBUSS ÅRDALSTANGEN- ØVRE ÅRDAL- UTLADALEN
 Onsdag  Torsdag  Fredag  Laurdag
 Årdalstangen  19:00*  00:15  01:00/01:30/02:15  01:00/01:30/02:15
 Øvre Årdal skysst.  19:15*  00:30  01:15/01:45/02:30  01:15/01:45/02:30
 Farnes  19:20*  00:40  01:20/01:50/02:35  01:20/01:50/02:35
 Utladalen  19:25*  00:45  Etter behov  Etter behov

Prisar festivalbuss torsdag-laurdag: Kr. 50,- per person. Gratis med busspass.

Prisar nattbuss torsdag-laurdag: Kr. 80,- per person. Gratis med busspass.

Alle bussane til Målrock under Skåri laudag 13. august er gratis. Vegen fram til Hjelle blir stengt for ordinær biltrafikk, og vi oppmodar sterkt om å ta buss/gå/sykle til arrangementet på grunn av sårbart vegnett.

FESTIVALBUSS ÅRDALSTANGEN-SKÅRI
Laurdag
Årdalstangen 11:15/12:15/13:00/14:00
Øvre Årdal skysst. 11:30/12:30/13:15/14:15
Utladalen 11:40/12:40/13:25/14:25
Skåri/Hjelle 11:55/12:55/13:40/14:40

 

FESTIVALBUSS ØVRE ÅRDAL-SKÅRI
Laurdag
Øvre Årdal Farnes 11:40*/13:00/14:00/14:30
Utladalen 11:45*/13:05/14:05/14:35
Skåri/Hjelle 11:55*/13:15/14:15/14:45

Buss går i skyttel frå Øvre Årdal til Skåri frå kl. 11:40 og til 13:00. Her er det berre å vente på første og beste buss. 🙂

 

Retur frå kl. 16:00. Bussar går då til Årdalstangen og Øvre Årdal og køyrer til alle har komt seg heim.

Dette er rutetidene for 2016. Alle bussar tek både kort og kontant betaling.

FESTIVALBUSS: LÆRDAL – FODNES – NADDVIK – ÅRDALSTANGEN
Haldeplass Onsdag Torsdag Fredag Laurdag
Håbakken -* / 16:15** 17:30*/19:05* 17:30*/19:05* -***/19:05*
Lærdal sentrum 16:05*/16:30 17:45*/19:20* 17:45*/19:20* 18:05***/19:20*
Fodnes 16:15*/- 17:55*/19:40* 17:55*/19:40* 18:15***/19:40*
Naddvik 16:25*/16:50** 18:07*/19:52* 18:07*/19:52* 18:25***/19:52*
Årdalstangen 16:35*/17:00** 18:20*/20:05* 18:20*/20:05* 18:40***/20:05*

*Bussen er ordinær rutebuss med ordinære takstar.

**Eigen festivalbuss med førehandssal av billettar her

***Eigen festivalbuss utan førehandssal av billettar. Pris frå Lærdal kr. 80,-.

 

NATTBUSS: ÅRDALSTANGEN – NADDVIK – LÆRDAL
Onsdag Torsdag Fredag Laurdag
Årdalstangen 19:30** 2:15*** 2:15***
Naddvik 19:40** 2:25*** 2:25***
Fodnes 2:35*** 2:35***
Lærdal sentrum 20:00** 2:45*** 2:45***

Prisar: Til Naddvik: 50,-. Til Lærdal: 100,-

Dette er rutetidene for 2016

FESTIVALBUSS: SOGNDAL-KAUPANGER-FODNES-ÅRDALSTANGEN
Haldeplass Onsdag Torsdag Fredag Laurdag
Sogndal Skysstasjon 15:30*/15:50** 17:15* 17:15* 17:30***
Kaupanger 15:45*/16:05** 17:30* 17:30* 17:45***
Fodnes 16:15*/16:40** 17:55* 17:55* 18:15***
Naddvik 16:25*/16:50** 18:07* 18:07* 18:25***
Årdalstangen 16:35*/17:00** 18:20* 18:20* 18:40***

*Bussen er ordinær rutebuss med ordinære takstar. Det går og ein ekstra festivalbuss med førehandssal her.

**Eigen festivalbuss med førehandssal av billettar her

***Eigen festivalbuss utan førehandssal av billettar. Prisar: Sogndal/Kaupanger-Årdal kr. 100,-, Naddvik-Årdalstangen kr. 50,-

NATTBUSS: ÅRDALSTANGEN-FODNES-KAUPANGER-SOGNDAL
Haldeplass Onsdag Torsdag Fredag Laurdag
Årdalstangen 19:10*/19:30** 02:50*** 02:50***
Naddvik 19:20*/19:40** 03:00*** 03:00***
Fodnes 19:40*/20:00** 03:30*** 03:30***
Kaupanger 20:00*/20:30** 04:00*** 04:00***
Sogndal 20:15*/20:45** 04:15*** 04:15***

Prisar nattbuss: Kr. 50,- til Naddvik, kr 150,- til Kaupanger og kr. 200,- til Sogndal.

Buss:

Båt:

Fly:

  • Næraste flyplass er Sogndal Lufthamn Haukåsen, med direktefly frå Bergen og Oslo (Widerøe)

Buss til og frå Seimsdal (nedre boligfelt)

Onsdag 10.8: Avgong 16:40, retur kl 19:20.